Celem naszej szkoły nie jest tylko sama nauka jazdy, ale również troska o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


Jednym z podstawowych działań prowadzących do tego celu jest praca od podstaw, czyli nowoczesna i efektywna edukacja młodzieży. Statystyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce są katastrofalne. Okazuje się, ze Polska jest jednym z najniebezpieczniejszych krajów Unii Europejskiej. Polska znajduje się na szarym końcu większości niechlubnych statystyk takich jak ilość wypadków w ruchu drogowym czy współczynnik śmiertelności (ilość ofiar śmiertelnych przypadająca na milion mieszkańców). Wypadki w ruchu drogowym dotyczą nie tylko kierowców pojazdów silnikowych, ale również pieszych i rowerzystów, którzy jak się okazuje stanowią spory odsetek ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.Żeby osiągnąć najlepszy efekt w promocji bezpieczeństwa w ruchu drogowym uznaliśmy, że szkolenia z tego zakresu warto prowadzić jeszcze przed kursem nauki jazdy. Myśląc o młodzieży, która ze względu na zbyt młody wiek nie może rozpocząć takiego kursu postanowiliśmy wyjść z naszą wiedzą i doświadczeniem poza granicę naszej szkoły i przedstawić je uczniom szkół ponadgimnazjalnych.
Opracowaliśmy autorski materiał w postaci prezentacji multimedialnej prowadzonej przez wykładowców naszej szkoły. Specjalnie dla tej grupy młodzieży stworzyliśmy dekalog bezpiecznego kierowcy, który zawiera fundamentalne zasady bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

Każde przykazanie dekalogu bezpiecznego kierowcy zobrazowane jest graficznie i omówione na przykładach oraz przy użyciu materiałów wideo. Przestrzeganie dekalogu bezpiecznego kierowcy znacząco zwiększa szanse na uniknięcie wypadków. Materiał zawarty w tej prezentacji prowadzi uczestnika przez kilka etapów:

 • 1. Uświadomienia rangi bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez krótki i obrazowy pokaz jego stanu w ruchu drogowym w Polsce na tle innych krajów europejskich na przestrzeni 10 lat.
 • 2. Przedstawienie najczęstszych przyczyn wypadków drogowych na podstawie danych statystycznych.
 • 3. Prezentacja dekalogu bezpiecznego kierowcy – każde przykazanie osobno w oparciu o animowane grafiki i krótkie spoty video.
 • 4. Przedstawienie aspektów prawnych dotyczących udzielania pierwszej pomocy by zwiększyć świadomość konsekwencji jakie się z tym wiążą.
 • 5. Przeprowadzenie symulacji akcji ratowniczej ze szczególnym uwzględnieniem etapów resuscytacji.
 • 6. Omówienie najważniejszych czynników decydujących o wartości dobrej szkoły jazdy.
 • 7. Quiz z nagrodami sprawdzający zdobytą wiedzę i mocno aktywujący uczestników.


Efektywna edukacja dotycząca tego tematu nie może polegać na pustym przedstawieniu statystyk i zastraszaniu krwawymi zdjęciami, ale przede wszystkim na:

 • uświadamianiu przyczyn wypadków drogowych
 • prostym obrazowaniu sposobów ich unikania
 • stałym przypominaniu podstaw bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym
 • stałym podtrzymywaniu edukacji z zakresu udzielenia pierwszej pomocy

10 PRZYKAZAŃ BEZPIECZNEGO KIEROWCY

1. NIE DAJ SIĘ PONIEŚĆ prędkości

Prędkość jest kluczowym czynnikiem wpływającym na prawdopodobieństwo zaistnienia wypadków drogowych. Prawie połowa kierowców w Polsce przekracza dozwolone limity prędkości, a nadmierna, bądź niedostosowana do warunków na drodze, prędkość jest przyczyną prawie jednej trzeciej wypadków śmiertelnych.

2. ZAWSZE ZAPINAJ PASY

Człowiek jadący samochodem z prędkością 80 km/h bez zapiętych pasów w przypadku zderzenia ma nikłe szanse na przeżycie. Wypadek trwa ułamki sekund. Stosowanie pasów bezpieczeństwa to kluczowy sposób na zwiększenie swoich szans na przeżycie wypadku. W przypadku osób siedzących z przodu zapinanie pasów zmniejsza ryzyko powstania obrażeń śmiertelnych o 45 proc., natomiast ciężkich nawet do 50 proc.


3. NIE PROWADŹ z alkoholem

W 2013 roku nietrzeźwi użytkownicy dróg uczestniczyli w 4 028 wypadkach drogowych - 11,2% ogółu wypadków, śmierć w nich poniosły 523 osoby - 15,6% ogółu zabitych, a 4 737 osób odniosło obrażenia - 10,8% ogółu rannych.

Statystyki rokrocznie pokazują, jak wielkim zagrożeniem dla wszystkich użytkowników ruchu są nietrzeźwi kierowcy. Nie istnieje żadna sprawdzona metoda, która pozwala określić ilość alkoholu, którą można wypić, aby nadal móc bezpiecznie prowadzić samochód. Jest natomiast udowodnione, że alkohol zmniejsza szybkość reakcji, ogranicza pole widzenia, powoduje błędną ocenę odległości i szybkości a ponadto pogarsza koordynację ruchów i obniża koncentrację. Jazda po alkoholu nawet na krótkich dystansach czy bocznymi drogami nigdy nie jest

4. NIE ODLATUJ Z MUZĄ na drodze

Kierowcy słuchający muzyki poprzez słuchawki mogą nie usłyszeć syren pojazdów uprzywilejowanych, nadjeżdżających samochodów lub innych dźwięków, które pozwalają na analizowanie sytuacji na drodze. Używanie słuchawek w czasie jazdy uniemożliwia również usłyszenie ewentualnych niepokojących odgłosów wydawanych przez sam pojazd, które mogą wskazywać na awarie. Jest to również nielegalne w niektórych krajach. W Polsce jednak kodeks drogowy nie reguluje tej kwestii. Ty jednak miej świadomość zagrożenia.


5. NIE PISZ jak jedziesz, idziesz

Szacuje się, że aż 45% kierowców korzysta z telefonu komórkowego podczas jazdy, a 20% dodatkowo pisze i wysyła SMS-y, głównie są to ludzie młodzi. Tylko 18% kierowców ma w aucie zestaw głośnomówiący. Badania wskazują, że kierowcy w trakcie symulacji jazdy samochodem pisali SMS-y zachowywali się jak kierowcy z zawartością prawie 1 promila alkoholu we krwi.

6. UŻYWAJ WYOBRAŹNI na drodze

Wyobraźnia w ruchu drogowym to przede wszystkim umiejętność przewidywania. Rozwój tej umiejętności oparty jest na zdobywaniu wiedzy i zyskiwaniu świadomości zjawisk występujących na drodze. Sprawne użycie wyobraźni w połączeniu z kulturą na drodze i trzeźwą analizą sytuacji znacznie wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.


7. SKUP SIĘ NA DRODZE nie jesteś na niej sam

Większość kierowców (60–70%) wskazuje, że przynajmniej czasami używa telefonu komórkowego w czasie jazdy samochodem. Badania wskazują, że kierowcy używający telefonu komórkowego są ponad czterokrotnie bardziej narażeni na wypadek lub kolizję niż ci, którzy tego nie czynią. Ryzyko wypadku lub kolizji jest większe o 38% w przypadku osób korzystających z telefonu komórkowego.

8. BĄDŹ KULTURALNY na drodze

Nieuprzejmość i agresja na drodze to w Polsce powszechny problem, który znacznie obniża bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Co trzeci kierowca codziennie jest świadkiem ryzykownej jazdy innych kierowców. Statystycznie aż 78% osób przyznaje, że zachowania tego typu dostrzega przynajmniej raz w tygodniu. Do najbardziej popularnych zjawisk braku kultury na polskich drogach zalicza się brawurową jazdę, wymuszanie pierwszeństwa i niewłaściwą postawę wobec pieszego czy rowerzysty.


9. BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE włącz światła, używaj odblasków

Z analiz wynika, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 m. Zakładając, że minimalna droga zatrzymania samochodu jadącego z prędkością 50 km/h to około 30 m, a przy prędkości 90 km/h - 90 m, kierujący nie ma praktycznie czasu na reakcję. Natomiast osoba, która ma na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 m.

10. UDZIEL PIERWSZEJ POMOCY reaguj natychmiast i ratuj życie

Każdy człowiek może stać się uczestnikiem lub świadkiem wypadku drogowego, w wyniku którego zagrożone jest życie ludzkie. Bezczynne oczekiwanie na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego, ale także obawa przed prawną odpowiedzialnością w przypadku spowodowania pogorszenia stanu zdrowia poszkodowanego, drastycznie zmniejszają szanse poszkodowanego na przeżycie. Do udzielania pomocy osobie będącej w stanie zagrożenia życia lub zdrowia obligują nie tylko normy moralne, ale także przepisy prawa.


Partnerzy akcji Prawo Bezpiecznej Jazdy

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza
ul. Długosza 5, Nowy Sącz
Dyrektor: Aleksander Rybski
www.dlugosz.edu.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Grodzka 34, Nowy Sącz
Dyrektor: Tomasz Połomski
www.zse.nowysacz.pl

Zespół Szkół Nr 4
ul. Ducha 6, Nowy Sącz
Dyrektor: Zenon Ćwik
www.zs4.nowysacz.pl

Zespół Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego
ul. Morawskiego 2, Nowy Sącz
Dyrektor: Czesław Sarota
www.barbacki.pl